Projecten

Bij de volgende projecten is Kaliber Betonrenovatie al betrokken geweest. De lijst laat de grote diversiteit al duidelijk zien!

 

- Verbreding A12 tussen Gouda en Woerden: Slopen oude geleiderailopstorten en plaatsen nieuwe opstorten inclusief op maat ingestorte K-ankers ten behoeve van de geleiderail.

- Vervangen 2 voegovergangen te Lekbrug - Nieuwegein: Begeleiding tijdens uitvoering in meerdere nachten en weekenden.

 

- Vervangen 3 voegovergangen te Martinus Nijhoffbrug - Zaltbommel: Begeleiding tijdens uitvoering in meerdere nachten en weekenden.

 

- Afrondende werkzaamheden Geldrop: Diverse afrondende werkzaamheden begeleiden bij NS station te Geldrop.

- Bouw van 2 liftschachten op NS station te Culemborg: Bouw van 2 nieuwe liftschachten, aansluitend op aanwezige voetgangerstunnel.

- Reparatie betonnen drugdek te Vianen: Verwijderen oude asfaltlaag en repareren van de betonschades aan het brugdek.

- Nacht/weekend ondersteuning bouw liftschachten op NS station te Gouda: Begeleiding tijdens uitvoering in meerdere nachten en weekenden.

- Nacht/weekend ondersteuning bouw fly-over te 's Hertogenbosch: Begeleiding tijdens uitvoering in meerdere nachten en weekenden.

- Injecteren vloeren te Maximacentrale - Lelystad: Herstellen van scheuren in vloeren en diverse betonreparaties